Oudervereniging zoekt versterking

 

De oudervereniging van de St. Josephschool heeft plek voor 2 nieuwe leden. Op dit moment bestaat de Oudervereniging uit 6 ouders en 1 juf. Samen organiseren zij het Sinterklaasfeest, helpen zij bij het kerstdiner en verzorgen zij de catering bij de eindmusical. Ook organiseren zij de schoolreisjes. Daarnaast is ook het innen van de ouderbijdrage een taak van de oudervereniging.

Zij vergaderen 2 à 3 keer per jaar en tussendoor worden zaken per WhatsApp of op het schoolplein besproken. De standaard activiteiten zijn vastgelegd in een draaiboek. 

De eerstvolgende vergadering is begin oktober. Het zou fijn zijn als de nieuwe leden dan kunnen aansluiten. 

Lijkt het je leuk om het team te komen versterken? Meld je dan aan bij Tineke Pankras, Irene Vink, Leonie de Kluiver, Brenda Kistemaker, Nathalie Nannes of Ellen Nagelhout

parentcouncil parentcouncil